Kazenska ovadba

Enostavna

Med enostavne kazenske ovadbe štejemo ovadbe, za katero bomo porabili predvidoma 1-5 dni, da jo preučimo in spišemo.

Cena : med 50 in 100 evrov.

Zahtevna

Med zahtevne kazenske ovadbe štejemo ovadbe, za katero bomo porabili predvidoma 5-10 dni, da jo preučimo in spišemo.

Cena : med 150 in 200 evrov.

Zelo zahtevna

Med zelo zahtevne kazenske ovadbe štejemo ovadbe, za katero bomo porabili več kot 10 dni, da jo preučimo in spišemo.

Cena : med 250 in 300 evrov

Preden opredelimo zahtevnost kazenske ovadbe je potrebno opraviti z vami pogovor, da nam posredujete vse informacije ter da opravimo pregled dokumentacije in drugih dokazov, nakar določimo zahtevnost ter ocenimo predviden čas sestave kazenske ovadbe.

Začetni sestanek s pregledom dokumentacije opravimo pri vas oz. izjemoma po dogovoru na kraju, za katerega se dogovorimo (velja samo za območje R. Slovenije). Cena za spisano – zaključeno kazensko ovadbo se določi na začetnem sestanku. V kolikor se ne odločimo za sodelovanje vam bo v naslednjih dneh po sestanku posredovan račun za opravljeno storitev – svetovanje (plačilo potnih stroškov). 

Cena potnih stroškov :

Poljčane – do 35 km (Maribor, Celje) – 20 evrov,

Poljčane – od 35-100 km (Murska Sobota, Domžale, Slovenj Gradec, …) : 35 evrov

Poljčane – nad 100 km (Ljubljana, Novo Mesto, Postojna, Koper …) : 50 evrov

V kolikor se bomo na prvem sestanku dogovorili, da vam bomo svetovali v zvezi sestave kazenske in kazensko ovadbo spisali v vašem imenu, bomo o tem sestavili pisno pogodbo, kjer bomo zapisali vse ključne podatke o sodelovanju.

Ura svetovanja (60 minut) – 25 evrov (v kolikor potrebujete samo svetovanje brez sestavljanja – pisanja kazenske ovadbe) + potni stroški.

V kolikor vam trenutni finančni položaj ne omogoča plačila storitev svetovanja vam nudimo enkratno svetovanje PRO BONO. Če bi želeli PRO BONO svetovanje nam boste v uvodnem sporočilu in predstavitvi situacije (težave) na kratko predstavili razloge. Če izvajamo osebno PRO BONO svetovanje se poravnajo – plačajo samo potni stroški. V kolikor bomo opravili svetovanje preko telefona ali drugih elektronskih komunikacij (ZOOM, Skype,…) ni dodatnih stroškov. PRO BONO ne velja za pisanje kazenskih ovadb. Kontaktirajte nas in se bomo dogovorili. 

V zvezi vseh pridobljenih informacij, ki bodo pridobljene v pogovoru z vami ter po pregledu dokumentacije vam zagotavljamo 100% varovanje osebnih podatkov, tako v času našega sodelovanja, kakor tudi po zaključku sodelovanja.

ZA VSE INFORMACIJE NAS KONTAKTIRAJTE :

GSM : +386 40 759 319